Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die balikbayan to phil aanbiedt, en ook op alle rechtsbetrekkingen tussen balikbayan to phil en de klant.

 

De paklijsten dienen in het Engels, volledig en naar waarheid ingevuld te worden.  balikbayan to phil behoud zich het recht voor steekproefsgewijze een routine controle te houden voor wat betreft de opgegeven inhoud van de doos.

 

De klant is er zich van bewust dat balikbayan to phil niet verantwoordelijk gehouden kan worden indien er goederen in de doos verpakt worden waarvoor in of uitvoer verboden dan wel beperkende bepalingen gelden.

 

Transport Voorwaarden

 

Het transport zal alleen gebeuren in de door balikbayan to phil geleverde Balik Bayan dozen. Deze dozen hebben de maat van circa 75 x 55 x 62 cm. balikbayan to phil zal de dozen op bestelling afleveren en hiervoor zal de klant € 5 per doos verschuldigd zijn. Voor dozen die per post zijn verstuurd, is de klant tevens porto kosten verschuldigd. Eventuele andere aangeboden dozen vallen niet onder deze transportvoorwaarden die balikbayan to phil stelt aan haar klanten en zijn zodoende niet verzekerd. De dozen dienen degelijk afgesloten te worden en in de juiste vorm klaar te staan voor transport. Dozen die afwijken van de buiten maten circa 75 x 55 x 62 cm. en zullen niet worden meegenomen, tenzij afgesproken.  Dozen die worden opgehaald dienen op de gunstigste plaats klaar te staan, dus indien er etages aanwezig zijn moet de doos op de begane grond klaar staan, en voorzien zijn van een duidelijk adres van de afzender en ontvanger. De transportprijzen worden vastgesteld conform de prijsopgave en zijn exclusief de dozen. Alle kosten met uitzondering van eventuele invoerrechten zijn inbegrepen in de transportprijzen die vermeld staan op de balikbayan to phil website. Indien de afzender goederen verstuurd waarover invoerrechten verschuldigd zijn, is de zender een extra bedrag verschuldigd. Een overzicht van deze kosten is opverzoek verkrijgbaar bij balikbayan to phil De klant dient de transportkosten van de zending ter plaatse in Euro's aan de  balikbayan to phil chauffeur te voldoen. De chauffeur zal daarop een bon afgeven als bewijs van betaling. Deze bon dient goed bewaard te worden daar zonder dit bewijs van verzending geen schadeclaims in behandeling kunnen worden genomen.

 

Verplichtingen Vervoerder

 

balikbayan to phil zal het vervoer met zorg en aandacht verzorgen. balikbayan to phil zal de dozen ophalen en bezorgen op het adres aangegeven op de doos, transport voorwaarden en paklijst, met uitzondering van die omstandigheden, zoals stakingen, overmacht, oproer, gewapende conflicten en overige dreigende situaties waardoor het niet mogelijk is de doos op de aangegeven plaats te bezorgen. balikbayan to phil geeft de garantie dat alle persoonlijke gegevens verstrekt aan balikbayan to phil met betrekking tot het transport niet verstrekt zullen worden aan derden teneinde de privacy van de klant te waarborgen. balikbayan to phil streeft er naar om 2 werkdagen voor het ophalen aan te geven op welke dag en rond welk dagdeel de dozen zullen worden opgehaald. balikbayan to phil garandeert dat er alles aan gedaan zal worden om de dozen in een goede staat te bezorgen op het aangegeven adres in de Filippijnen, met uitzondering van de problemen die kunnen voorkomen Mocht  balikbayan to phil in gebreke blijven dan heeft de klant recht op schadevergoeding zoals vermeld

 

Verplichtingen Afzender

 

De afzender zal alleen goed verpakte dozen ter transport aanbieden. De afzender zal tijdig de dozen die nodig zijn voor het transport bestellen en voor deze dozen is € 5,-per doos verschuldigd. De afzender ontvangt hiervoor geen betaalbewijs. De afzender is verplicht om bij eventuele klachten na ontvangst in de Filippijnen, binnen 1 maand na dato contact met  balikbayan to phil op te nemen. Klachten na deze periode zullen niet meer worden behandeld. De afzender of een derde partij dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag om de doos te overhandigen. Bij een eventuele annulering binnen de laatste week voor de verzending, zullen er kosten in rekening worden gebracht i.v.m de gemaakte kosten die bestaan uit de door ons voor u gereserveerde container ruimte e.d.

 

Schade claims

 

De schadevergoeding bij totaal verlies van de doos met inhoud is beperkt tot € 100 - per doos  Schadeclaims dienen schriftelijk te worden ingediend. Computers en breekbare goederen, komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding, verzending daarvan gebeurd geheel voor eigen risico. Van alle goederen met een aangegeven waarde van boven de € 100, - zal een aankoopbewijs getoond dienen te worden. Indien deze er niet is dan zal er een dagwaarde geschat worden die dan uitbetaald zal worden. Voor goederen met emotionele waarde geven wij het advies om deze niet te versturen aangezien de waarde hiervan onbetaalbaar kan zijn en dus voor problemen kunnen zorgen. Als de klant deze toch verstuurt, geldt ook hier de dagwaarde. Alleen goederen die vermeld zijn op de paklijst zullen worden vergoed. Invoerrechten en kosten douaneformaliteiten voor gedeclareerde, niet of onjuist gedeclareerde het is verboden om goederen als drugs en wapens brandblussers koelkastjes invoerverboden spullen in de dozen te verpakken als dit wel gebeurd zullen de kosten die hier uit voortkomen op u verhaald worden.